Funkční vzorky

2009
STARÝ, P. – SCHOLZ, C.: Stanice na zkoušení palivových injektorů Common Rail.
VOŽENÍLEK, R. – BEROUN, S.: Zkušební stanice pro měření mechanických ztrát v motoru.
BEROUN, S. – BLAŽEK, J. – HOLUBEC, R. – MAREŠ, J. – VENCL, M.: Funkční vzorek motoru EA111.03E-LPG.
BRABEC, P. – MALÝ, M. – VOŽENÍLEK, R.: Zařízení k určování těžiště a elipsoidu setrvačnosti pohonného agregátu vozidla. Funkční vzorek.
BRABEC, P. – MALÝ, M. – VOŽENÍLEK, R.: Zařízení na měření součinitele tření v interiéru osobního automobilu.

2010
HOLUBEC, R. - LAURIN, J.: Zařízení k zjišťování cetanového čísla paliv.
VOŽENÍLEK, R. – BRABEC, P. – MALÝ, M.: Zkušební stanoviště pro testování systémů směrového řízení osobních vozidel.
VOJTÍŠEK,M. – MAZAČ, M. – PECHOUT, M.: Adaptér pro vzorkování výfukových plynů hi-vol odběrovými zařízeními.
VOJTÍŠEK,M. – MAZAČ, M. – PECHOUT, M.: Dual-fuel system for vegetable oil combustion with adaptations for gravimetric measurement of fuel consumption.

2011
STARÝ, P., - POPELKA, J.: Zkušební stanice pro injektory plynných paliv spalovacích motorů.
BLAŽEK, J. - MIKEŠ, M.: Brzdové stanoviště pro malý spalovací motor.
SCHOLZ, C. - POPELKA, J. - STARÝ, P. - VENCL, M.: Vodíkový motor s vnitřním spalováním.
BRABEC, P. - VOŽENÍLEK, R.: Zadní náprava osobního vozidla pro směrové řízení.
VOŽENÍLEK, R.: Zařízení pro měření skutečného úhlu natočení kola pro analýzu elastokinematických parametrů nápravy.
DRÁB, O.: Externí zařízení zajišťující mazání spalovacího motoru při měření jeho mechanických ztrát.
BEROUN, S. - DITTRICH, A. - DRÁB, O.: Speciální hlava spalovacího motoru pro identifikaci teplotního zatížení sedel ventilů.
LAURIN, J.: Směšovač se škrtící klapkou pro plynový motor.
DITTRICH, A. - LAURIN, J.: Průmyslový spalovací motor na rostlinný olej.
SCHOLZ, C. - POPELKA, J.: Ventil chránící citlivé části sedla injektoru plynného paliva před vniknutím nečistot ze spalovacího prostoru.
SCHOLZ, C. - POPELKA, J.: Nízkotlaký injektor (1MPa) pro vodíkový tříválcový motor s vnitřní tvorbou směsi.
BEROUN, S. - DITTRICH, A. - DRÁB, O.: Vstřikovač kapalného LPG s ohřevem.
BEROUN, S. - LAURIN, J. - SCHOLZ, C.: Zařízení k měření množství částic ve výfukových plynech (BELASCH).
Vojtíšek M., Pechout M., Gotfrýd O., Mazač M.: Přenosný vzorkovač pro gravimetrické měření částic ve výfukových plynech spalovacích motorů / Portable engine exhaust particulate matter gravimetric sampling system (PEPS).

2012
DRÁB, O.: Maketa motoru pro stanovení termodynamických ztrát při měření mechanických ztrát protáčením.
VOŽENÍLEK, R.: Zkušební hydraulické stanoviště.
STARÝ, P. - VOŽENÍLEK, R.: Měřicí volant vozidla.
BUKVIC, M.: Rám elektromobilu z hliníkových profilů.
BŘOUŠEK, J., BUKVIC, M., DOROTKA, M.: Hnací ústrojí elektromobilu.
POPELKA J.:Injektor plynných paliv s modifikovanou výtokovou části pro lepší tvoření směsi uvnitř válce.
DITTRICH A., LAURIN J.: Zařízení ke zjišťování teplot hoření směsi v pístových spalovacích motorech.
LAURIN J.: Podtlakový regulátor tlaku plynu pro průmyslové motory.
LAURIN J.: Dávkovač plynu pro dvoupalivové motory.
BEROUN, S.: Zapalovací svíčka k měření teploty ve spodní stěně pouzdra zapalovací svíčky.
DITTRICH A., DRÁB O.: Maketa kompresoru pro stanovení termodynamických dějů.

2013
BEROUN, S., BRABEC, P. - MOC, L. - DITTRICH, A. - DRÁB, O. - POPELKA, J. - STARÝ, P.: Vstřikovač kapalného LPG s elektrickým ohřevem - varianta s odporovým drátem.
BEROUN, S., BRABEC, P. - MOC, L. - DITTRICH, A. - DRÁB, O. - POPELKA, J. - STARÝ, P.: Vstřikovač kapalného LPG s elektrickým ohřevem - varianta s topným tělesem.
BUKVIC, M. - JANDURA, P.: Elektromoil eŠUS.

2014
BEROUN, S., BRABEC, P., DITTRICH, A., MIKULANIN, L.: Zapalovací svíčka s integrovanou zapalovací komůrkou.
BEROUN, S., DITTRICH, A., MIKULANIN, L.: Zážehový motor se zapalovacími svíčkami s integrovanou komůrkou bez přívodu paliva.
STARÝ, P., SCHOLZ, C.: Zkušební zařízení pro vstřikovače pro systémy Common Rail.
DITTRICH, A., LAURIN, J.: Zařízení k měření ionizačního proudu ve válci zážehového motoru.

2015
BEROUN, S., BRABEC, P., DITTRICH, A.: Zážehový vozidlový motor EA111.03E-LPG s tvořením směsi vstřikováním kapalného LPG do sacího potrubí.
BEROUN, S., VOŽENÍLEK, R., BŘOUŠEK, J.: Zkušební a měřicí zařízení pro měření třecích ztrát.

2017
SCHOLZ, C., ZVOLSKÝ, T.: Nové zkušební zařízení pro vstřikovače pro systémy Common Rail.
BEROUN, S., BRABEC, P., DITTICH, A., POPELKA, J., ZVOLSKÝ, T.: Vozidlový plynový duální motor se vstřikováním kapalného LPG do sacího potrubí.

2020
DITTRICH, L.: Zařízení k zjišťování vlivu různých parametrů na vznik a průběh různých typů hoření ve spalovacím prostoru.